Szkolenie Social Media: Facebook Marketing i Facebook Ads

Zobacz: Nowe Szkolenie Facebook Marketing i Facebook Ads!

Z Facebooka w Polsce korzysta w tym momencie 14 mln osób. Jeszcze kilka lat temu marketingowcy mogli jedynie marzyć o dotarciu do takiej rzeszy odbiorców ze swoim przekazem reklamowym. Co więcej, dzięki Facebook Ads możemy bardzo precyzyjnie stargetować odbiorców naszej reklamy (np. po zainteresowaniach, wykształceniu czy wieku), dzięki czemu dotrzemy dokładnie do takich osób, które mogą być zainteresowane naszymi produktami. Ogranicza nas jedynie własna wyobraźnia! To świetne narzędzie nie tylko dla wielkich korporacji, ale też dla małych i średnich firm.

O możliwościach Facebooka na naszym szkoleniu opowie Monika Czaplicka, ekspertka od kryzysów wizerunkowych w social media. Ucz się komunikacji na Facebooku od kogoś, dla kogo social media są pasją. Świeże pomysły i wieloletnie doświadczenie, a do tego poczucie humoru i zdolności nauczycielskie – to właśnie wyróżnia szkolenie Moniki Czaplickiej!

Dlaczego Twoja firma MUSI reklamować się na Facebooku?

Możliwości kierowania reklamy przez Facebook Ads są oszałamiające. Jeżeli mielibyśmy wskazać narzędzie reklamowe, które oferuje ogromny zasięg i skuteczność, a jest jednocześnie najbardziej niedocenianie, to byłby to właśnie system reklamowy Facebooka. System jest automatyczny, reklamy kierujemy na konkretnych użytkowników, poprzez zainteresowania i demografię, rozliczamy się w oparciu o klik, konkurencja jest niska… czego jeszcze więcej potrzeba? Jeżeli myślisz, że nikt nie klika w reklamy Facebookowe i ta forma nie sprzedaje, to się bardzo mylisz!

 

Pewnie zastanawiasz się, czym to szkolenie różni się o innych dostępnych na rynku. Oto kilka faktów:

Szkolenie kończy się otrzymaniem Certyfikatu Szkolenia Facebook Marketing i Facebook Ads MaxROY.com podpisanego przez prowadzącą.

 

Prowadzący:

Monika Czaplicka – w branży social media działa od 9 lat. Pra­cuje w swojej agencji Wobuzz dla klien­tów z róż­nych dzie­dzin, przez lata zaj­mo­wała się mar­ke­tin­giem szep­ta­nym oraz przy­go­to­wy­wa­niem stra­te­gii mar­ke­tin­go­wych, ale jej fascy­na­cją pozo­stają wyzwa­nia, takie jak kry­zysy w mediach spo­łecz­no­ścio­wych. Wykształ­ce­nie socjo­lo­giczne, zdo­byte w trak­cie stu­diów w Insty­tu­cie Socjo­lo­gii UW, umoż­li­wia jej ana­li­zo­wa­nie danych i obser­wo­wa­nie sieci z cie­ka­wej per­spek­tywy. Pro­wa­dzi fan­page “Kry­zysy wybu­chają w social media w week­endy” oraz bloga czaplicka.eu, gdzie pisze o zagwozd­kach i kot­kach. Jej debiu­tancka książka “Zarzą­dza­nie kry­zy­sem w social media” nakła­dem wydaw­nic­twa Helion doczekała się dodruku po kilku miesiącach od pierwszego wydania. Często występuje jako prelegentka na wielu wydarzeniach i konferencjach branżowych.

Plan szkolenia:

9:30 – Rejestracja uczestników

10:00 – 11:30 – System Facebook Ads

 • Podstawy systemu Facebook Ads
 • Facebook CPC a Google AdWords – podobieństwa i różnice
 • Jak targetować reklamę, czyli największa przewaga Facebook’a nad konkurencją
 • Organizacja kampanii
 • Wprowadzenie do Facebook Power Editor
 • Dobre praktyki tworzenia reklam
 • Dostępne formaty reklamowe
 • Zarządzanie stawkami i optymalizacja kampanii

11:30 – 11:45 Przerwa kawowa

11:45 – 12:30 System Facebook Ads cz. 2

 • Weryfikacja reklam
 • Landing page a kreowanie intencji
 • Podstawowe błędy przy tworzeniu reklam
 • Wykorzystane Dark Post
 • Zewnętrzne narzędzia typu Catverdiser czy FastTony

12:30 – 13:30 Skuteczny marketing w oparciu o Facebooka cz 1.

 • Komunikacja na Facebook’u
 • Budowa zaangażowania poprzez branded content
 • Narzędzia community managera

13:30 – 14:15 Przerwa obiadowa

14:15 – 15:00 Skuteczny marketing w oparciu o Facebooka cz 2.

 • ROI i Facebook
 • Kryzysy wizerunkowe
 • Legalne konkursy

15:00 – 15:45 Sprzedawaj przez Facebooka

 • Aplikacje sprzedażowe, grupy i posty zachęcające do kupowania
 • Mechanizmy social sellingu
 • Monitoring w służbie sprzedaży (i marki)

15:45 – 16:00 – Przerwa kawowa

16:00 – 16:45 Obsługa klienta na Facebooku

 • Jak przygotować się do oferowania obsługi klienta?
 • Jak szybko odpowiadać, co odpisywać i jak robić to dobrze?
 • Standardowe sytuacje, z którymi spotyka się obsługa

16:45 – 17:30 Strategia dla opornych

 • Jak zdefiniować cele?
 • Kim i gdzie jest nasza grupa docelowa?
 • Co pisać?
 • W jaki sposób mierzyć efekty naszej pracy?

17:30 – 18:00 – Panel dyskusyjny

Brak bariery komunikacyjnej między prowadzącymi a uczestnikami, możliwośc zadawania pytań adhoc, praktyczne przykłady, dobre dane i news’y dot. przyszłości tego kanału komunikacji. ~Szkolenie Facebook Marketing i Facebook Ads


Na szkoleniu pojawiły się przykłady z ostatniego tygodnia, bardzo aktualna prezentacja. ~Szkolenie Facebook Marketing i Facebook Ads

Michał Rusek
Marketing Dla Ciebie


Profesjonalnie zorganizowane szkolenia prowadzone przez praktyków. Wiele wartościowych wskazówek i informacji popartych zarówno badaniami jak i własnym doświadczeniem. Sposób prowadzenia pozwalał na zrozumienie oraz wyciągnięcie wielu ciekawych informacji wszystkim obecnym, bez względu na ich aktualny poziom wiedzy. Co więcej, omówione zostały konkretne przypadki, z którymi borykali się w swojej pracy na co dzień uczestnicy szkolenia. Najlepsze pod względem organizacyjnym oraz merytorycznym szkolenie z zakresu marketingu na jakim byłem.


Z zakresu Social Media i Facebook Ads przeszkoliliśmy już 569 osoby!
Wśród naszych klientów znajdują m.in. takie firmy jak:

Ostatnia rejestracja na to szkolenie miała miejsce: 17584 dni temu
Zarejestruj się i zdobądź porcję inspirującej, świeżej wiedzy!

Zarejestruj się na szkolenie

SzkolenieCenaIlość
Warszawa (2018-03-19 - 2018-03-20)

2018-03-19

870 PLN

2018-03-20

1170 PLN
Wrocław (2018-04-04 - 2018-04-04)

2018-04-04

870 PLN
Poznań (2018-04-27 - 2018-04-27)

2018-04-27

870 PLN
Kraków (2018-05-11 - 2018-05-11)

2018-05-11

870 PLN
Gdańsk (2018-05-25 - 2018-05-25)

2018-05-25

870 PLN

Formularz rejestracyjny

Kwota na fakturze 0 zł z VAT


Facebook Marketing + Facebook Ads

Facebook Marketing PRO

Facebook Marketing + Facebook Ads

Facebook Marketing & Facebook Ads

Facebook Marketing + Facebook Ads

Facebook Marketing + Facebook Adsplatnosci